Werking

Bibbelou wil een plaats zijn waar kinderen zich goed voelen, veilig kunnen spelen en zich ontwikkelen. Als team trachten we de kindjes te stimuleren in de ontwikkeling, waarbij we rekening houden met hun persoonlijkheid, eigen ritme en behoeftes en dit in een huiselijke sfeer. Het is dus van belang dat kinderen zich veilig en geborgen voelen. De verlangens en de wensen zien zoals honger, dorst, nood aan een knuffel, spel of rust.

We volgen het ritme van het kind.

Naarmate de kindjes groter worden, willen we zorgen voor structuur, ritme en regels.
 
 • Spelen

Spelen is leren! Om te kunnen begrijpen hoe de wereld in elkaar zit, is het nodig dat een kind
dat ontdekt door te spelen. Ieder kind heeft van nature de drang om op ontdekking te gaan op eigen tempo en eigen manier:
 • Het leert hoe andere mensen en kinderen op hem reageren.
 • HetlLeert regels, oorzaak en gevolg, hoe dingen in elkaar zitten.
 • Het krijgt beheersing over zijn lichaam en dat leidt tot positieve gevoelens en een positief zelfbeeld.
 • Het leert zijn gevoelens te uiten. Plezier als iets lukt en frustratie als iets niet lukt.
 • Er is interactie tussen de kinderen, ze proberen uit wat de andere al kan, ze worden door elkaar uitgedaagd, stimuleren en be├»nvloeden elkaar.
 • Het ontwikkelt uithoudingsvermogen door steeds opnieuw te proberen.
 • Het wordt bewust van gedrag van anderen, wat een ander leuk vindt of juist niet leuk vindt.
              
We trachten als team de kindjes uit te dagen en te stimuleren om de eigen mogelijkheden te leren kennen en zich breed te ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van zowel begeleide activiteiten (knutselen, dansen, voorlezen, planten en dieren verzorgen,...) als  vrij spel. Onze ruimte is ingedeeld in verschillende hoeken, met bijhorend speelgoed zodat elk kind kan kiezen met wat het kan spelen. We proberen zo veel mogelijk naar buiten te gaan.
 
 • Eten

Het eten voor onze kinderen wordt dagelijks vers bereid in het kinderdagverblijf. We zorgen voor een gevarieerd menu en werken met seizoensgebonden producten. Tijdens de eetmomenten proberen we het kind zo goed mogelijk te betrekken. (bordjes uitdelen, wat eten we?, ...)
 
 • Slapen

Onze baby's slapen in een open ruimte, grenzend aan de speelruimte. Zo hebben we constant toezicht. Baby's kunnen slapen naar eigen behoefte. Naarmate ze ouder worden, slapen de kindjes in een aparte ruimte met elk hun eigen bedje. De oudere kinderen hebben al meer structuur maar slapen volgens eigen behoefte. Wanneer de peuters gaan slapen werken we met een vast ritueel.
 
 • Belonen 

We proberen in de omgang met de kinderen zoveel mogelijk positieve aandacht te geven. Door veel complimentjes te geven, een knuffel, een dikke duim of even op het hoofdje wrijven met een goedkeurend knikje. Hierdoor gaan ze meer zelfvertrouwen krijgen en die dingen vaker gaan herhalen.
 
 • Wennen

De eerste dag naar de kinderopvang gaan is een heel ingrijpend gebeuren, zowel voor het kindje als voor mama en papa, een nieuwe omgeving, nieuwe geluiden, onbekende gezichten enz ...
Daarom is het belangrijk dat de kindjes eerst kunnen wennen.