Missie en Visie

Opdracht naar de kinderen
Wij willen elk kind zoveel mogelijk ontwikkelingskansen geven.
Vanuit een grote professionaliteit en met een bezielende teamgeest willen we dat elk kind helemaal tot ontplooiing komt. We houden daarbij uiteraard rekening met de eigenheid, de ontwikkelingsmogelijkheden en respecteren de individuele draagkracht van elk kind. We willen de kinderen die aan ons toevertrouwd worden een positief zelfbeeld meegeven en een fundamenteel basisvertrouwen in de mensen die hen omringen.
 
Naar de ouders
We zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking tussen de ouders en alle medewerkers
van essentieel belang is in ons kinderdagverblijf.
Een goede en open communicatie is de basis voor een goede samenwerking.

Visie naar de kinderen
De eerste gedachte die bij ons opkomt als we aan opvoeden denken is “gelukkig zijn”.
Wij hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ieder kind gelukkig is.
Ze moeten zich thuis voelen, zich goed voelen zodat ze durven zijn wie ze zijn en
kunnen worden wie ze willen worden.
Om gelukkig te zijn moeten ze zich veilig en geborgen voelen. Wij willen laten voelen
dat ze erbij horen. Regelmatig een dikke knuffel geven, de kinderen op het juiste
moment de nodige aandacht geven door ze te observeren, ondersteuning te bieden,
te luisteren en in te spelen op de eigen initiatieven die het kind neemt en de keuzes
die het maakt. De interesses van de kinderen zijn heel uiteenlopend, daarom  willen
wij een opvang creëren waar kinderen zelf keuzes kunnen maken.
Wij willen ieder kind bijstaan in het beheersen van bepaalde vaardigheden om zichzelf
te redden als basis voor hun zelfstandigheid.
Wij bieden respect voor de waarden en normen die ze van thuis meekrijgen en willen
een meerwaarde bieden in de pedagogische begeleiding.
Hoe we dit willen realiseren kan je lezen op de pagina 'werking'.

Naar de ouders
We willen als volwaardige partners met de ouders op pad gaan dankzij participatie en
betrokkenheid van de ouders. We geven eerlijke informatie door en staan open voor suggesties en opmerkingen.
In de mate van het mogelijke houden we rekening met de verwachtingen en de wensen van de ouders bij de opvoeding van hun kind door het uitwisselen van meningen en ideeën.
We organiseren op regelmatige tijdstippen activiteiten waar ouders aan kunnen deelnemen, zoals de  oudervergaderingen waar iedereen zijn zegje kan doen, samen de handen uit de mouwen steken tijdens onze klusjesdag en ontspannende activiteiten zoals een feest rond een bepaald thema.